top of page

Quy trình khoan cấy thép chờ

Updated: Nov 17, 2022


Bảng thông số kỹ thuật khoan cấy


Độ sâu mũi khoan tối thiểu là 10D ( D là đường kính thép )

Thép cắt để cắm công thức 10D ( lỗ khoan ) + 40D ( chiều dài chờ ) vì vậy thép cắt để cắm tối thiểu 50D ( D là đường kính thép )


Bảng tra thời gian đông kết cho phép thi công


Các loại keo có thể sử dụng bao gồm : Hilti, Atlas AC, Ramset, Fischer


Nguồn : internet / Tổng hợp : KTS.Phạm Duy

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page