top of page

CÁC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

Chúng tôi đã may mắn và lấy làm vinh dự được phục vụ những khách hàng dưới đây

Phạm Thị Vân Hà - HS5.38

Chị Phạm Thị Vân Hà
Chủ biệt thự Hoa Sữa 5 căn số 38 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Đinh Đức Thắng - HS7.04

Ông Đinh Đức Thắng
Chủ biệt thự Hoa Sữa 7 căn số 04 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Võ Anh Linh

Ông Võ Anh Linh
Chủ biệt thự Hoa Phượng 7 căn số 70 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Nguyễn Kim Vân

Bà Nguyễn Thị Kim Vân
Chủ biệt thự Hoa Phượng 3 căn số 48 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó Chủ tịch hội Phật giáo Việt Nam

Nguyễn Hồng Hạnh - HP1.33

Chị Nguyễn Hồng Hạnh
Chủ biệt thự Hoa Phượng 1 căn số 33 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

anh_3

Ông Nguyễn Minh Tú
Chủ biệt thự Hoa Sữa 6 căn số 30 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Nguyễn Hoàng Trung

Ông Nguyễn Hoàng Trung
Chủ biệt thự Nguyệt Quế 8 căn số 40 | Vinhomes The Harmony, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Nguyễn Thúy Hằng

Bà Hoàng Thúy Hằng
Chủ biệt thự Nguyệt Quế 18 căn số 12 | Vinhomes The Harmony, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Anh Toàn

Ông Toàn
Chủ biệt thự Bằng Lăng 11 căn 06 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

39109af472d3988dc1c2

Chị Phượng Nguyễn
Chủ biệt thự Hoa Phượng 1 căn số 21 | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Thang Văn Lương

Ông Thang Văn Lương
Chủ biệt thự Anh Đào 1 căn số 12B | Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Hoang Xuan Quang

Ông Hoàng Văn Quang
Chủ biệt thự Nguyệt Quế 18 căn số 02&04 | Vinhomes The Harmony, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Nguyễn Tiến Cường

Ông Nguyễn Tiến Cường
Chủ biệt thự Nguyệt Quế 18 căn số 12 | Vinhomes The Harmony, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Nguyễn Hoàng Thái

Ông Nguyễn Hoàng Thái - Giám đốc Công ty TNHH Joker Việt Nam

CÁC KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC

---

bottom of page