top of page

- Chiều cao đèn 50cm giá : 5.000.000 VNĐ

- Chiều cao đèn 60cm giá : 6.000.000 VNĐ

- Chiều cao đèn 100cm giá : 10.000.000 VNĐ

 

Chất liệu : đá sa thạch

Kỹ thuật điêu khắc : CNC

Hoàn thiện : cao cấp

Masaki Smooth (50,60 và 100cm)

5.000.000₫Price
Color: Grey