top of page

Cây cao trên 2m, giá bán theo thân : 50.000 VNĐ / thân

Trúc chỉ vàng

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
50.000₫Price
Color: yellow
  • Chưa có chính sách nhận trả lại hàng hóa đối với mặt hàng này

bottom of page