top of page

Kích thước : 48x48xH24

Chất liệu : đá tự nhiên đồi, núi

Kỹ thuật đục : thủ công

Hoàn thiện : cao cấp

---

Đây là dạng bát nước tự nhiên, khuyến kích không vượt quá kích thước phủ bì

Tetsubachi 3/4 Chōzubachi