top of page

Kích thước : 50x50xH30

Chất liệu : đá tự nhiên đồi, núi

Kỹ thuật đục : thủ công

Hoàn thiện : cao cấp

---

Đây là dạng bát nước tự nhiên, khuyến kích không vượt quá kích thước phủ bì

Tetsubachi 1/2 Chōzubachi

0