top of page

Cây được trồng trong bầu đất, chiều cao tự nhiên từ 15-25cm

Ngọc thảo xoắn kép

50.000₫Price
Color
  • Chưa có chính sách nhận trả lại hàng hóa đối với mặt hàng này

bottom of page