top of page

Chiều cao đèn : 40cm

Chất liệu : đá sa thạch

Kỹ thuật điêu khắc : CNC

Hoàn thiện : cao cấp

Masaki Star 40cm

4.000.000₫Price
Color: Grey