top of page

Đá cuội được xẻ thô, hình dáng tự do

- Rộng 40-45, Dài 60-75, Dày 4cm giá : 300.000 VNĐ / viên

- Rộng 45-55, Dài 75-95, Dày 4cm giá : 350.000 VNĐ / viên

 

Bước dạo đá cuội - hình dáng tự do

0.0 | reviews
300.000₫Price
Color: Grey