top of page

Cây trồng trong bầu đất, cây dễ sinh trưởng.

- Chiều cao cây tự nhiên từ 50 - 80cm giá : 85.000 VNĐ

- Chiều cao cây tự nhiên từ 80 -110cm giá : 220.000 VNĐ

 

Chuối mỏ két

0.0 | reviews
85.000₫Price
Color: orange