top of page

Cây cao tự nhiên từ 5-10cm, được đóng theo bịch từ 7-10 cây con, giá bán : 50.000 VNĐ

 

Cỏ đồng tiền

50.000₫Price
Color: green
  • Chưa có chính sách nhận trả lại hàng hóa đối với mặt hàng này

bottom of page