top of page

Cầu kích thước 500x100 cong thoải vừa phải giá : 7.500.000

Cầu kích thước 550x110 cong thoải vừa phải giá : 8.500.000

Cầu kích thước 800x160 cong thoải vừa phải giá : 22.500.000

 

Chất liệu : đá Granite

Kỹ thuật điêu khắc : CNC

Hoàn thiện : cao cấp

Cầu đá