top of page

Cây trồng trong bầu đất

- Cây vạn niên thanh bụi, cây cao tự nhiên từ 70-90cm giá : 175.000 VNĐ

- Cây vạn niên thanh leo, cây cao tự nhiên từ 15-30cm giá : 100.000 VNĐ

 

Vạn niên thanh

0.0 | reviews
100.000₫Price