top of page

Cây trồng trong chậu đất, dễ sinh trưởng

- Cây cao tự nhiên từ 35-45cm : 125.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 45-65cm : 225.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 65-85cm : 325.000 VNĐ

Tuyết sơn phi hồng

0.0 | reviews
125.000₫Price
Color: pink