top of page

- Chiều dài lá từ 70 cm giá : 300.000 VNĐ

- Chiều dài lá từ 100 cm giá : 450.000 VND

 

Cây được khai thác tại Hòa Bình

Tổ quạ

0.0 | reviews
300.000₫Price