top of page

Cây trồng trong bầu đất

- Cây cao tự nhiên từ 20-40cm giá : 200.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 40-60cm giá : 350.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 60-80cm giá : 450.000 VNĐ

 

 

Phú quý

0.0 | reviews
200.000₫Price
Color