top of page

Cây trồng trong bầu đất

- Cây cao tự nhiên từ 15-30cm giá : 100.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 30-55cm giá : 350.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 55-70cm giá : 450.000 VNĐ

 

Ngọc ngân

100.000₫Price
Color