top of page

Cây cao tự nhiên từ 50-70cm, đường kính tán 60cm giá bán : 150.000 VNĐ

Cây cao tự nhiên từ 50-70cm, đường kính tán 80cm giá bán : 350.000 VNĐ

Cây cao tự nhiên từ 50-70cm, đường kính tán 100cm giá bán : 450.000 VNĐ

Ngâu

0.0 | reviews
150.000₫Price
Color: green