top of page

Cây trồng trong bầu đất, cây dễ sinh trưởng.

- Chiều cao cây tự nhiên từ 50 - 80cm giá : 135.000 VNĐ

- Chiều cao cây tự nhiên từ 80 -110cm giá : 250.000 VNĐ

Chuối pháo

0.0 | reviews
135.000₫Price
Color