top of page

Cây trồng trong bầu đất, cây cao tự nhiên từ 1m5

Đẹp nhất là sử dụng trồng dọc theo hàng rào

Hồng lộc

0.0 | reviews
500.000₫Price
Color: red