top of page

Cây trồng trong bầu đất, cây cao tự nhiên từ 1m5

Đẹp nhất là sử dụng trồng dọc theo hàng rào

Hồng lộc

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
500.000₫Price
Color: red
  • Chưa có chính sách nhận trả lại hàng hóa đối với mặt hàng này

bottom of page