top of page

Cây trồng trong bầu đất

- Cây cao tự nhiên 50cm giá : 100.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên 80cm giá : 250.000 VNĐ

- Cây lơn hơn báo giá tại thời điểm có cây.

 

Dứa Nam mỹ

100.000₫Price
Color
  • Chưa có chính sách nhận trả lại hàng hóa đối với mặt hàng này

bottom of page