top of page

Cây trồng trong bầu đất

- Cây cao tự nhiên từ 35-55cm giá : 350.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 40-60cm giá : 550.000 VNĐ

- Cây cao tự nhiên từ 70-100cm giá : 1.000.000 VNĐ

 

Đại Phú gia