top of page

Đá được đục thành cục có kích thước khác nhau

- Kích thước 10x10x20 cm giá : 36.000 VNĐ / viên

- Kích thước 10x10x30 cm giá : 44.000 VNĐ / viên

Đá cubic trang trí (màu tối)

0.0 | reviews
36.000₫Price
Color: Grey