top of page

Đá được đục thành cục có kích thước khác nhau

- Kích thước 10x10x10 cm giá : 18.000 VNĐ / viên

- Kích thước 10x10x15 cm giá : 34.000 VNĐ / viên

- Kích thước 10x10x20 cm giá : 40.000 VNĐ / viên

Đá cubic trang trí (màu sáng)

0.0 | reviews
18.000₫Price
Color: Grey