top of page

Chùa Xâm Khố, xã Thắng Lợi, Hưng YênNgày 26/10/2023


Chúng tôi bàn giao bộ hồ sơ xây dựng chùa Xâm Khố, xã Thắng Lợi, Hưng Yên

Chủ trì : KTS Đỗ Tiến Dũng


15 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page